Notis Aktiviti Penyelenggaraan

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,
Dimaklumkan bahawa Sistem Maklumat Piroteknik (ePyro) telah dinaiktaraf ke sistem baharu iaitu Weapons and Explosive Management System (WEMS).
Sila layari https://wems.moha.gov.my/ berkuatkuasa bermula pada 13 Mac 2023.